Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke

Licytacje nieruchomości

Dom Stradomia Dolna

7 listopada 2019

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.12.2019r. o godz. 12.15 w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości położonej w miejscowości Stradomia Dolna, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00090411/5. Nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, działka nr 79/1 o powierzchni 1272m2. Teren działki uzbrojony w następujące instalację: energię elektryczną, wodociąg. Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, wybudowany przed rokiem 1939, w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy... | Czytaj więcej

Dom Spalice

7 listopada 2019

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Arkadiusz Nitschke zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.12.2019r. o godz. 12.00 w Gmachu Sądu Rejonowego w Oleśnicy w sali nr 24 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Spalice, przy ul. BUKOWA 3G posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00101738/4. Nieruchomość gruntowa zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej położona na działce 204/25 AM-2 o powierzchnii 177 m2. Działka posiada regulany kształt wydłużonego prostokąta. Zabudowana jest domem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.... | Czytaj więcej